Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 

 TAz általunk tenyésztett fajták

2011.06.05

Származás
Sztenderd
Genetika
 

SZÁRMAZÁS
A Skinny fajta eredete

A kopasz tengerimalacok spontán mutáció következtében jelentek meg, laboratóriumokban. Egymástól függetlenül több laboratóriumban is születtek szőrnélküli példányok. Ezek különböző fajták voltak, azaz más más geneteikai mutáció eredményei. Közülük nem volt mindegyik fajta életképes.
Az első példányokról 1968-ból, az angliai, Millhill városából vannak információk. A helyi orvosi kutatóintézetben (Medical Research Council) születtek. Ezek vörösszemû fehér tengerimalacok (Hartley tengerimalacok) utódai voltak.
A Charles Rivers laboratórium 1976-ban mutatta be a szőrnélküli tengerimalacokat, Kanadában. Ezek ugyanazon génnek a mutációi, mint amely a kínai szőrtelen kutyánál okozza a szőrnélküliséget. A Charles Rivers Laboratórium pink szemű fehér skinny-ket tart.
Szõrnélküli tengerimalacok 1978-ban, Kanadában, Montreal városában is megjelentek, az „Armand Frappier”
intézetben (Institut Armand Frappier). E mutáció beltenyészetben keletkezett, három nõstény és egy hím utódainál. Ezek vörösszemû fehér tengerimalacok (szintén Hartley „albino” tengerimalacok) utódai voltak.
Spontán mutáció következtében születtek szőrnélküli tengerimalacok az Eastman Kodak Company-nál 1979-ben, Hartley tengerimalac szülőktől. A szőrnélküli kölykök nem voltak életképesek, egy élt közülük 9 hónapig.

A laboratóriumokban a szőrnélküli tengerimalacokat főleg dermatológiai kísérletekre használják, mivel bőrük több szempontból is hasonlóságot mutat az egészséges emberi bőrrel. Emiatt pigmentáció vizsgálatokat, sebgyógyulás megfigyelését, bőrön át történő felszívódás vizsgálatát, kozmetikumok tesztelését végzik rajtuk.
A laboratóriumokon kívül, fokozatosan elterjedtek kedvencként is. A kopasz tengerimalacoknak jelenleg két fajtája ismert.
-Hairless (szőrnélküli), vagy Skinny tengerimalac.
Nem teljesen kopasz, az orr körül és a lábvégeken szõr található. Ennek a fajtának a küllem leírása a Skinny/Sztenderd menüpont alatt olvasható.
A Skinny fajta az elterjedtebb, és ismertebb. A mi tenyészetünk tengerimalacai is skinny-k. Az eredeti pink szemű fehér kopasz tengerimalacoknak, szőrös színes tengerimalacokkal történő keresztezéseiből jöttek létre a különböző színváltozatok. Mára a Skinny stabil fajtának számít. A tenyésztők tapasztalatai szerint erős, egészséges fajta.
-Baldwin (kopasz) tengerimalac
A Baldwin-fajta viszonylag kevésbé elterjedt. 1994-ben, az Egyesült Államokban (San Diegoban) jelent meg. A mutáció egy magántenyészetben, két aranyszínû amerikai bóbitás (Golden American Crested) utódainál keletkezett. Szõrösen jöttek a világra, majd lassan, fokozatosan vesztették el szõrzetüket, kb. 3 hét leforgása alatt váltak teljesen kopasszá. A szülõk újabb szaporítása nyomán az elsõ alomhoz hasonló (szõrüket fokozatosan elvesztõ, majd kopasszá váló) utódok születtek.A Baldwin-fajta teljesen kopasz, bõre (a szõrnélkülihez viszonyítva) vékonyabb, és általában nincs bajusza, szempillája.

SZTENDERD

Skinny fajtaleírás (sztenderd)

Fej: A fej a szemek és a fülek között is széles. A pofa széles. Az orr szemből és oldalról is szögletes, minél kevésbé elkeskenyedő A szemek viszonylag nagyok, kerekek. A fülek rózsaszirom alakúak, szélesen tűzöttek, nagyok és lelógóak, kívánatos a tőből lógó fül..

Törzs: A nyak rövid, erőteljes. A törzs rövid és zömök, széles, mély, a vállak erőteljesek, szélesek, jól izmoltak, a hímeknél lehetőleg magasabbak a farnál. A mellkas széles. A far telt, ívelt. A lábak egyenesek, erőteljesek. A mellső lábakon négy, a hátulsókon három ujj található. Minden ujjon karom található, melyek a talp járófelületénél nem nyúlnak tovább.

Méret: A tengerimalacnak nagynak kell tűnnie, anélkül, hogy formátlan, kövér, vagy zsíros lenne. Egy kifejlett állat súlya általában 900 - 1200 gramm.

Bőr: Egészséges és rugalmas. Ráncok a nyakon és tarkón nagyobb, a mellső és hátulsó lábakon kisebb mértékben találhatóak: A mellső lábak bőrredői az alkarról indulnak, és nem érhetnek a mellső lábközépig. A hátulsó lábak redői az alsó lábszárról indulnak, és nem nyúlnak az ugróízület alá. Kívánatos néhány bőrredő a test 2 oldalán de nem túlzott mértékben.

Szőrzet: Kizárólag az alábbi helyeken: az orron legfeljebb a szem magasságáig, a mellső lábakon az ujjaktól indulva legfeljebb alkar közepéig, a hátulsó lábakon pedig az ujjaktól indulva legfeljebb az ugróízület felett 5 mm-re. Rexoid típusú, kívánatos a minél erősebb és dúsabb szőrzet.
Szín: Az egyéb fajtáknál elfogadott, bármely szín megengedett. A többszínű állatoknál a színek egyenletes eloszlása kívánatos.

GENETIKA
A szõrnélküliséget (kopaszságot) meghatározó faktor:
A kopaszságot meghatározó jelleg recesszív, csak akkor jut kifejezõdésre, ha a szervezet homozigóta az adott génre. A gén spontán mutáció eredménye. Kutatóintézetek laboratóriumaiban jelent meg elõször, s késõbb magántenyészetekbe is eljutott. Színes szõrõs tengerimalacokkal párosítva jelentek meg a különbözõ színû kopasz tengerimalac-változatok.
Domináns-recesszív öröklõdésmenet:

 

kopasz x kopasz* 100 % kopasz*
normál x kopasz 100 % kopasz-örökítő
kopasz x kopasz-örökítő 50 % kopasz; 50 % kopasz-örökítő;
kopasz-örökítő x kopasz-örökítő 25 % normál; 50 % kopasz-örökítő; 25 % kopasz;
normál x kopasz-örökítő 50 % normál; 50 % kopasz-örökítő;


Fontos:

* Csak Skinny x Skinny, Baldwin x Baldwin esetében érvényes. Ha a két, genetikailag különbözõ fajtát egymás között párosítjuk, az utódok (F1 nemzedék) általában szõrõs tengerimalacok lesznek.

normál - nem kopasz tengerimalac (domináns allél).

kopasz-örökítõ - normál szõrzetû tengerimalac, heterozigótta. A domináns allél jelenlétében a kopaszság (szõrnélküliség) jelleg nem jut kifejezésre, de a késõbbi nemzedékben megjelenhet.

kopasz - vagyis szõrnélküli tengerimalac (recesszív allél).

Genetikai alapfogalmak:

A sejtek kromoszómaszáma egy adott fajra jellemzõ, állandó érték. A kromoszómákban (DNS-molekulákban) találhatók a gének, ezek az öröklõdés egységei. A gének kódolt utasításokat tartalmaznak, molekuláris szinten lehetõvé teszik, hogy az élõ szervezet elõállíthassa a fejlõdéséhez, növekedéséhez, mûködéséhez és szaporodásához szükséges anyagokat (polipeptideket, fehérjéket, enzimeket stb.).

A génváltozatok, az allélek az élõlények változatosságát okozzák, meghatározzák az egyedek tulajdonságait. Allélnek nevezzük a homológ kromoszómákon, azonos helyen (lokuszon) található gének egyik lehetséges változatát. Számos lokusz több különbözõ allélt hordozhat, ezek egy változó tulajdonságot határoznak meg.

Genotípus: egy adott szervezet génszerelvénye.

Fenotípus: egy szervezet minden olyan jellege, amely genetikai teszt nélkül meghatározható (ilyenek a látható jellegek, amelyek a genetikai és környezeti hatások kölcsönhatása révén jönnek létre).

Homozigóta jelenség: Két azonos kromoszóma azonos alléleket foglal magába, vagyis egy génnek két azonos tulajdonságot meghatározó allélje van.

Heterozigóta jelenség: Két azonos kromoszóma eltérõ alléleket foglal magába, egy génnek két különbözõ tulajdonságot meghatározó allélje van.

Domináns allél: felerõsíti az általa meghatározott tulajdonság hatását (nagybetûvel jelöljük).